ตู้ปลาขอบอคลีลิค

ตู้ปลาขอบอคลีลิค
รหัสสินค้า0000022
รายละเอียด

เป็นตู้ที่ออกแบบมาคู่กับตู้กรองล่าง มีระบบกรองในตัว

มุมมองต่างๆ ของสินค้ารายการนี้

ตู้ปลาขอบอคลีลิค