ตู้กรองล่างขนาดใหญ่

ตู้กรองล่างขนาดใหญ่
รหัสสินค้า0000020
รายละเอียด

ตู้กรองล่างขนาดใหญ่พิเศษ สำหรับตู้ที่เลี้ยงปลาหนาแน่น และมีของเสียมาก

มุมมองต่างๆ ของสินค้ารายการนี้