พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศ
รหัสสินค้า0000024
รายละเอียด

พัดลมระบายอากาศ ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. เสียงเงียบด้วยระบบลูกปืน ปกติใช้กับเครื่องจักรตู้คอนโทรลไฟฟ้า นำมาดัดแปลงใช้กับฝาไฟตู้ปลาเพื่อระบายความร้อนในตู้ปลา

มุมมองต่างๆ ของสินค้ารายการนี้

พัดลมระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศ