ขาตั้งตู้ปลาขนาด 36 นิ้ว

ขาตั้งตู้ปลาขนาด 36 นิ้ว
รหัสสินค้า0000014
รายละเอียด

ขาตั้งตู้ปลาแบบปกติวางตู้ 1 ชั้น ชั้นล่างเป็นตะแกรงวางของชิ้นใหญ่ได้ ตัวขาเป็นเหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว ตรงที่วางตู้เป็นเหล็กฉาก ทำสีดำทั้งตัว

มุมมองต่างๆ ของสินค้ารายการนี้