ขาตั้งตู้ปลาขนาด 48 นิ้ว

ขาตั้งตู้ปลาขนาด 48 นิ้ว
รหัสสินค้า0000016
รายละเอียด

ขาตั้งตู้ปลาแบบปกติ ตัวขาเป็นเหล็กกล่องขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว ตรงที่วางตู้เป็นเหล็กฉาก ทำสีดำทั้งตัว

มุมมองต่างๆ ของสินค้ารายการนี้