ตู้เจียรขอบจากโรงงาน

ตู้เจียรขอบจากโรงงาน
รหัสสินค้า0000013
รายละเอียด

ตู้ปลาแบบพิเศษเจียรขอบทุกด้านจากโรงงาน ทุกเหลี่ยมมุมสวยงาม ไร้คานกระจก สามารถสั่งทำได้ทุกขนาดที่ต้องการ

มุมมองต่างๆ ของสินค้ารายการนี้