ตู้ปลาแบบไม่มีขอบคานบน

ตู้ปลาแบบไม่มีขอบคานบน
รหัสสินค้า0000055
รายละเอียด

ตู้ปลาขนาด 36 x 15 x 12 กรองข้างเต็ม ไม่มีขอบคานบนตู้

มุมมองต่างๆ ของสินค้ารายการนี้

ตู้ปลาแบบไม่มีขอบคานบน ตู้ปลาแบบไม่มีขอบคานบน ตู้ปลาแบบไม่มีขอบคานบน