ตู้แบบครึ่งบกครึ่งน้ำ

ตู้แบบครึ่งบกครึ่งน้ำ
รหัสสินค้า0000063
รายละเอียด

เป็นตู้ที่ทางร้าน AQUA PRO เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้ไว้วางใจให้ทางร้านนิศาชล ประกอบให้ตามแบบ โดยมีขนาด 135 x 60 x 75 Cm. ใช้กระจกโฟลต 10 มม.เจียรขอบจากโรงงานทั้งใบ

มุมมองต่างๆ ของสินค้ารายการนี้

ตู้แบบครึ่งบกครึ่งน้ำ ตู้แบบครึ่งบกครึ่งน้ำ ตู้แบบครึ่งบกครึ่งน้ำ ตู้แบบครึ่งบกครึ่งน้ำ