การประกอบ ตู้ปลาขนาดใหญ่

ในการประกอบ ตู้ขนาดใหญ่ รายละเอียดปลีกย่อย ในการทำการประกอบตู้ปลา จะแตกต่างจากการทำตู้ขนาดเล็ก เช่นการต่อตู้เล็กปริมาตรน้ำไม่มาก ใช้วิธีต่อแบบเอากระจกพื้นวางแล้วเอาแผ่นข้าง แผ่นหน้าหลัง วางลงบนแผ่นพื้นได้เลย แต่สำหรับตู้ใหญ่ๆจะทำแบบนี้ตู้ก็จะมีอายุการใช้งานสั้น ด้วยที่ว่าเนื้อซีลีโคนที่ยาระหว่างกระจกมีน้อยเมื่อเจอแรงดันน้ำมากๆ ซีลีโคนที่ยาเอาไว้ก็เริ่มจะรับไม่ไหวก็จะหลุดออกจากกันทำให้ตู้รั่วหรือแตกในที่สุด

ในที่นี้จะทำการประกอบตู้ปลาขนาด 144 x 40 x 40 นิ้ว ตู้ใบนี้เป็นของคุณอนุชิต อยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้กระจกเทมเปอร์ขนาดความหนา 15 มม. ระบบกรองใต้ตู้


ขั้นแรกต้องเอากระจกแผ่นพื้นมาทำความสะอาด ด้วยน้ำยาเช็ดกระจกอย่างดี

สำหรับตู้ใบนี้ต้องการพื้นดำ ก็ต้องทำการติดสติกเกอร์ที่พื้นก่อน ด้วยที่ตู้ใบนี้เป็นตู้ขนาดใหญ่หากทำทีหลังจะลำบาก ก่อนติดก็ต้องฉีดน้ำยาเพื่อไม่ให้สติกเกอร์ติดกัน และทำให้ไล่อากาศได้ง่าย

ทำการรีดน้ำออกจากสติกเกอร์ ระวังอย่าให้มีฟองอากาศนะครับ

ทำการเตรียมพื้นที่ประกอบ

ต้องงเล็งหาระดับ อย่าให้บิดหรือเอียงเป็นอันขาด

เช็ดทำความสอาดอีกครั้ง

ยกกระจกแผ่นหน้า (หลัง) มาวางเข้าที่

เอาเข้าที่

ยกแผ่นข้างมาประกบ

ยึดด้วยสติกเกอร์ ไม่ให้หลุดจากกัน

เว้นร่องห่าของกระจกด้วยการเสียบแผ่นอคลีลิคไว้

ซีลีโคนที่ทางร้านเลือกใช้

ต้องตัดปลายหลอดซีลีโคนก่อน

เมื่อพร้อมแล้วก็ยิงซีลีโคนเข้าไปในร่องที่เว้นเอาไว้

ยิงให้เต็มอย่าให้มีฟองอากาศ

เสร็จแล้วก็เริ่มยิงแนวตั้ง

เช่นกันต้องยิซีลีโคนให้เต็ม

เตรียมพื้นที่ๆจะวางเสาเสริมความข็งแรง โดยติดกระดาษกาวกันซีลีโคนเลอะออกมาข้างนอก

เมื่อยิงซีลีโคนเข้าไปแล้วก็เอาเสามากดเข้าไป

จัดการซีลีโคนที่เลอะออกมาให้หมด

เอากระจกกั้นหน้ากรองมาติดตั้งเข้า กระจกแผ่นนี้รับน้ำหนักมากต้องเป็นกระจกที่มีความหนาเท่ากับตู้ใหญ่ครับ

ยิงซีลีโคนเข้าไปให้เต็มช่องว่าง

เสร็จแล้วก็เริ่มวางคานล่าง

เช่นเคยกันด้วยกระดาษกาวทุกครั้ง

ยิงซีลีโคนเข้าไปก่อน

เอากระจกคานวางลงและกดให้แน่น

ซีลีโคต้องเต็มและสำคัญต้องมีความหนาของซีลีโคนด้วย ไม่ใช่กดจนซีลีโคนบางจนแทบไม่เหลือ

เมื่อวางคานครบแล้วก็วางเสาเสริมที่เหลืออีก 3 ต้นให้ครบ

เริ่มเตรียมพื้นที่วางคานบนโดยติดกระดาษกาวด้วยทุกครั้ง

เอาคานมาวางเข้าที่

ต้องเว้นระยะทุกครั้ง

ยิงซีลีโคนเข้าไปให้เต็ม

วางคานให้ครบทุกด้าน

สำคัญที่ซีลีโคนต้องหนา ตู้ถึงจะทน

วางจนครบทุกด้าน

สถานที่ตั้งตู้ปลาใบนี้

เมื่อวางบนขาตั้งเรียบร้อยแล้ว