แจ้งเปิด ร้านนิศาชล

ขอแจ้งให้ท่านผู้มีอุปการะคุณทราบ

ทางร้านนิศาชลจะย้ายไปอยู่ที่ห้าง JJ MALL ชั้น 2 ห้อง S20 ในวันที่ 26 กันยายน 2558 และจะเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ