ราคาตู้ปลาขอบอะคริลิก

ขนาดตู้ / นิ้ว กระจกหนา ราคาตู้ กั้นกรอง ฝาตู้ ขาตู้
24 X 24 X 24 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
30 X 16 X 18 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
30 X 18 X 18 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
30 X 18 X 20 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
36 X 16 X 18 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
36 X 18 X 18 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
36 X 18 X 20 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
36 X 18 X 24 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
42 X 16 X 18 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
42 X 18 X 20 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
48 X 18 X 20 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
48 X 20 X 20 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
48 X 20 X 20 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
48 X 20 X 24 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
48 X 20 X 24 10 มม.( 3 หุน )        
48 X 24 X 20 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
48 X 24 X 24 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
48 X 24 X 24 10 มม.( 3 หุน )        
48 X 24 X 24 12 มม. ( 4 หุน )        
48 X 24 X 30 10 มม.( 3 หุน )        
48 X 30 X 24 10 มม.( 3 หุน )        
48 X 30 X 24 12 มม. ( 4 หุน )        
60 X 18 X 20 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
60 X 20 X 20 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
60 X 20 X 20 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
60 X 20 X 24 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
60 X 24 X 24 8 มม. ( 2 หุนครึ่ง)        
60 X 24 X 24 10 มม.( 3 หุน )        
60 X 24 X 30 10 มม.( 3 หุน )        
60 X 24 X 24 12 มม.( 4 หุน )        
60 X 24 X 30 12 มม.( 4 หุน )        
60 X 30 X 24 10 มม.( 3 หุน )        
60 X 30 X 30 12 มม.( 4 หุน )        
72 X 24 X 24 10 มม.( 3 หุน )        
72 X 24 X 30 12 มม.( 4หุน )        
72 X 24 X 24 12 มม. ( 4 หุน )        
72 X 30 X 24 12 มม. (4 หุน )        
72 X 30 X 30 12 มม. ( 4 หุน )        
72 X 36 X 30 12 มม. ( 4 หุน )        
84 X 24 X 24 12 มม.( 4 หุน )        
84 X 24 X 30 12 มม.( 4 หุน )        
84 X 30 X 30 12 มม.( 4 หุน )        
84 X 36 X 30 12 มม.( 4 หุน )        
96 X 30 X 30 12 มม.( 4 หุน )        
96 X 36 X 30 12 มม.( 4 หุน )        
108 X 30 X 30 12 มม.( 4 หุน )        
108 X 36 X 30 12 มม.( 4 หุน )        
120 X 30 X 24 12 มม.( 4 หุน )        
120 X 30 X 30 12 มม.( 4 หุน )        
120 X 36 X 30 12 มม.( 4 หุน )