ราคาตู้ปลาเฟอร์นิเจอร์

ขนาดตู้ / นิ้ว กระจกหนา ราคาตู้ / ฝาไฟ ราคาเฉพาะฝา ราคาตู้กระจก ราคารวมชุด หมายเหตุ
24 x 24 x 24 2.5 หุน 8 มม. 25,000    
36 x 18 x 24 2.5 หุน 8 มม. 21,000    
36 x 20 x 24 2.5 หุน 8 มม. 22,500    
36 x 24 x 24 3 หุน 10 มม. 23,000    
48 x 20 x 24 2.5 หุน 8 มม. 26,000    
48 x 24 x 30 4 หุน 12 มม. 28,000    
48 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 32,000    
60 x 20 x 24 2.5 หุน 8 มม. 36,000    
60 x 24 x 30 4 หุน 12 มม. 38,000     เสริมขาเหล็ก
60 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 40,000     เสริมขาเหล็ก
60 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 42,000     เสริมขาเหล็ก
72 x 24 x 24 4 หุน 12 มม. 42,000     เสริมขาเหล็ก
7 2 x 24 x 30 4 หุน 12 มม. 42,500     เสริมขาเหล็ก
72 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 43,000     เสริมขาเหล็ก
72 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 45,000     เสริมขาเหล็ก
84 x 24 x 24 4 หุน 12 มม. 48,000     เสริมขาเหล็ก
84 x 24 x 30 4 หุน 12 มม. 48,000     เสริมขาเหล็ก
84 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 49,000     เสริมขาเหล็ก
84 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 51,000     เสริมขาเหล็ก
96 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 57,000     เสริมขาเหล็ก
96 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 59,000     เสริมขาเหล็ก
108 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 61,000     เสริมขาเหล็ก
108 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 63,000     เสริมขาเหล็ก
120 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 66,000     เสริมขาเหล็ก
120 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 69,000     เสริมขาเหล็ก