ราคาตู้ปลามีกรองใต้ตู้

ขนาดตู้ / นิ้ว ราคาตู้ ราคาฝาไฟ ราคาขาตั้ง ราคาตู้กรอง ครบชุดกรองบน ครบชุดกรองล่าง
60 x 24 x 24            
60 x 30 x 24            
60 x 30 x 30            
72 x 24 x 24            
72 x 30 x 24            
72 x 30 x 30            
72 x 36 x 30            
84 x 24 x 24            
84 x 30 x 24            
84 x 30 x 30            
84 x 36 x 30            
96 x 24 x 24            
96 x 30 x 24            
96 x 30 x 30            
96 x 36 x 30            
108 x 24 x 24            
108 x 30 x 24            
108 x 30 x 30            
108 x 36 x 30            
120 X 24 X 24            
120 X 30 X 24            
120 X 30 X 30            
120 X 36 X 30