สถานที่จัดแสดง โลกของปลาแม่น้ำโขง

เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของร้านนิศาชล ที่ได้รับเกียรติจากเทศบาลเมืองนครพนม ให้จัดสร้างตู้แสดงพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง

โดยจัดทำเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์ขนาด 120 x 30 x 30 นิ้วพร้อมด้วยระบบกรองใต้ตู้ และได้ทำการจัดตกแต่งตู้ปลา จำลองธรรมชาติใต้น้ำทั้งหมดจำนวน 10 ชุด ตู้พยาบาลปลาและระบบกรองในบ่ออนุบาลอีกจำนวนหนึ่ง

อาคารแสดงพันธุ์ปลา

หุ่นปลาโจก ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่มีมากในแม่น้ำโขง แต่ปลาตัวนี้พิเศษตรงที่สามารถ

ขยับหาง อ้าปากได้

ตู้แสดงพันธุ์ปลาบริเวณทางเข้า

ตู้ชุดนี้อยู่ภายในห้องแสดงพันธุ์ปลา

ตู้ทะเล หนึ่งเดียวสำหรับที่นี่

อีกมุมหนึ่งของทางเข้า

ทางเข้าชม

อุโมงค์ลอดบ่อปลาใหญ่

ส่วนหนึ่งของตู้พยาบาลปลา