ตู้ปลาขนาดใหญ่บ้านคุณกอล์ฟ ติดตั้งที่ชั้น 4

ทางร้านนิศาชลได้รับความไว้วางใจจากคุณกอล์ฟ ให้ทำการประกอบและติดตั้งตู้ปลาขนาด 144 x 40 x 30 นิ้วซึ่งเป็นตู้ปลาที่มีขนาดยาวและกว้างมาก งานนี้ทางร้านเลือกใช้กระจกโฟล็ตความหนา 15 มม. ขาตั้งเหล็กกล่อง 2x4 นิ้ว ด้วยที่ตู้ใบนี้ยาวและกว้างมาก ไม่สามารถยกขึ้นแบบปกติได้ งานนี้ต้องใช้รถเครนเท่านั้น และพื้นที่คับแคบ ไม่สามารถจะใช้รถเครอนที่มีขนาดใหญ่และสามารถ บูมได้สูง เลยจำเป็นต้องใช้รถบรรทุกที่มีเครนในตัว เลยมีข้อจำกัดที่ว่าไม่สามารถยกกระจกได้ถึงชั้น 4 ได้ จึงใช้เครนยกส่งที่ชั้น 3 และใช้การยกขึ้นบรรใดอีก 1 ชั้น จึงสามารถนำวัสดุขึ้นมาที่ตั้งตู้ปลาได้

เครนกำลังยกขาตั้งซึ่งเป็นขาตั้งแบบแบ่งเป็นสองส่วนคือยาว 72x40 รวมกันสองตัว

ยกกระจกส่งที่ชั้น 3

ใช้คนยกจากชั้น 3ขึ้นชั้น 4 อีก 1 ชั้น

ประกอบตู้กรองล่างขนาดยาวพิเศษ

การวางขาตู้โดยใช้เหล็กรางน้ำ 2x4 นิ้ววางยาวและเอาขาตู้ตั้งบนรางอีกที

ประกอบตู้กรอง

แบบตู้กรองออกแบบเป็นพิเศษโดยคุณกอล์ฟ

อีกด้านนึงของตู้กรอง

โฟมรองตู้ที่ทางร้านสั่งตัดเป็นพิเศษ คือยาว 120x48 นิ้วหนา 1.5 นิ้วความแน่น 1.5 ปอนด์ เป็นความแน่นที่สั่งพิเศษเช่นกัน