พิพิธภัณฑ์ปลาไทย เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนเตรียมทหาร เขาชโงก จังหวัดนครนายกเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของร้านนิศาชล ที่ได้รับเกียรติให้จัดสร้างตู้แสดงพันธ์ ปลาน้ำจืด ณ.อาคารสโมสรโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก โดยจัดทำตู้ปลาหลายขนาดตามที่นำเสนอมานี้

ทางเข้าชม

ตู้ปลาขนาด 24 x 24 x 24 นิ้วจำนวน 8 ใบ

ตู้ปลาขนาด 48 x 24 x 30 นิ้วจำนวน 8 ใบ

ตู้ปลาแบบลอยตัวขนาด 60 x 24 x 30 นิ้วจำนวน 4 ใบ

ตู้ขนาด 96 x 24 x 30 จำนวน 1 ใบ และบ่อเลี้ยงเต่าขนาดใหญ่อีกสองใบ

ตู้ 60 x 24 x 30 นิ้วขณะที่ยังไม่ได้จัดตู้