โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน

โดยทางร้านนิศาชล ได้รับเกียรติจากทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้ประกอบตู้ปลาขนาด 120 x 36 x 30 นิ้ว ระบบกรองใต้ตู้ และเพื่อความแข็งแรงคงทน โครงสร้างภายในจึงเสริมด้วยขาเหล็ก และปิดทับด้วยไม้อัดสัก ทำสีโอ๊คดำ ฝาครอบตู้ปลาติดตั้งชุดไฟอีเล็คโทรนิคพร้อมหลอดไฟ 6 ชุด พร้อมตกแต่งตู้ปลาและจัดพันธุ์ปลาสวยงาม