งานติดตั้งกระจกบ่อปลา

ทางร้านได้ทำการติดตั้งกระจกบ่อปลากึ่งตู้ปลาขนาดใหญ่ สถานที่จังหวัดหนองคาย