ราคาตู้ปลาเฟอร์นิเจอร์

ขนาดตู้ / นิ้ว กระจกหนา ราคาตู้ / ฝาไฟ ราคาเฉพาะฝา ราคาตู้กระจก ราคารวมชุด หมายเหตุ
24 x 24 x 24 2.5 หุน 8 มม. 25,000 4,200 29,200
36 x 18 x 24 2.5 หุน 8 มม. 21,000 3,900 24,900
36 x 20 x 24 2.5 หุน 8 มม. 22,500 4,200 26,200
36 x 24 x 24 3 หุน 10 มม. 23,000 5,000 28,000
48 x 20 x 24 2.5 หุน 8 มม. 26,000 4,700 30,700
48 x 24 x 30 4 หุน 12 มม. 28,000 11,000 38,000
48 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 32,000 10,300 42,300
60 x 20 x 24 2.5 หุน 8 มม. 36,000 5,400 41,400
60 x 24 x 30 4 หุน 12 มม. 38,000 11,000 49,000 เสริมขาเหล็ก
60 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 40,000 11,700 51,700 เสริมขาเหล็ก
60 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 42,000 13,000 55,000 เสริมขาเหล็ก
72 x 24 x 24 4 หุน 12 มม. 42,000 11,500 53,500 เสริมขาเหล็ก
7 2 x 24 x 30 4 หุน 12 มม. 42,500 12,300 54,300 เสริมขาเหล็ก
72 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 43,000 13,000 56,000 เสริมขาเหล็ก
72 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 45,000 14,000 59,000 เสริมขาเหล็ก
84 x 24 x 24 4 หุน 12 มม. 48,000 12,800 60,800 เสริมขาเหล็ก
84 x 24 x 30 4 หุน 12 มม. 48,000 13,700 61,700 เสริมขาเหล็ก
84 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 49,000 14,300 63,300 เสริมขาเหล็ก
84 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 51,000 15,000 66,000 เสริมขาเหล็ก
96 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 57,000 15,800 72,800 เสริมขาเหล็ก
96 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 59,000 16,700 75,700 เสริมขาเหล็ก
108 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 61,000 17,100 78,100 เสริมขาเหล็ก
108 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 63,000 18,500 81,500 เสริมขาเหล็ก
120 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 66,000 18,400 84,400 เสริมขาเหล็ก
120 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 69,000 20,300 89,300 เสริมขาเหล็ก