ราคาตู้ปลาเฟอร์นิเจอร์

ขนาดตู้ / นิ้ว กระจกหนา ราคาตู้ / ฝาไฟ ราคาเฉพาะฝา ราคาตู้กระจก ราคารวมชุด หมายเหตุ
24 x 24 x 24 2.5 หุน 8 มม. 21,000 4,200 25,200
36 x 18 x 24 2.5 หุน 8 มม. 19,000 3,900 22,900
36 x 20 x 24 2.5 หุน 8 มม. 20,500 4,200 24,200
36 x 24 x 24 3 หุน 10 มม. 21,000 5,000 26,000
48 x 20 x 24 2.5 หุน 8 มม. 24,000 4,700 28,700
48 x 24 x 30 4 หุน 12 มม. 26,000 11,000 36,000
48 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 28,000 10,300 38,300
60 x 20 x 24 2.5 หุน 8 มม. 31,000 5,400 36,400
60 x 24 x 30 4 หุน 12 มม. 32,000 11,000 43,000 เสริมขาเหล็ก
60 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 33,000 11,700 44,700 เสริมขาเหล็ก
60 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 36,000 13,000 49,000 เสริมขาเหล็ก
72 x 24 x 24 4 หุน 12 มม. 36,500 11,500 48,000 เสริมขาเหล็ก
7 2 x 24 x 30 4 หุน 12 มม. 36,500 12,300 48,800 เสริมขาเหล็ก
72 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 38,000 13,000 51,000 เสริมขาเหล็ก
72 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 41,000 14,000 55,000 เสริมขาเหล็ก
84 x 24 x 24 4 หุน 12 มม. 43,000 12,800 55,800 เสริมขาเหล็ก
84 x 24 x 30 4 หุน 12 มม. 43,000 13,700 56,700 เสริมขาเหล็ก
84 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 44,000 14,300 58,300 เสริมขาเหล็ก
84 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 46,000 15,000 61,000 เสริมขาเหล็ก
96 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 52,000 15,800 67,800 เสริมขาเหล็ก
96 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 54,500 16,700 71,200 เสริมขาเหล็ก
108 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 56,000 17,100 73,100 เสริมขาเหล็ก
108 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 58,000 18,500 76,500 เสริมขาเหล็ก
120 x 30 x 30 4 หุน 12 มม. 61,000 18,400 79,400 เสริมขาเหล็ก
120 x 36 x 30 4 หุน 12 มม. 64,000 20,300 84,300 เสริมขาเหล็ก
144 x 30 x 30 Temper 12 mm 66,000 เสริมขาเหล็ก
144 x 36 x 36 Temper 15 mm 69,000 เสริมขาเหล็ก
144 x 40 x 40 Temper 15 mm 72,000 เสริมขาเหล็ก